Waarzegger

0 Verfügbar

0 Besetzt


  Welke vorm van waarzeggerij helpt mij het beste? Astrologie, kaartleggen of helderziendheid? Als je het grote aantal consultancy-aanbiedingen en het veelvoud van soorten prognoses bekijkt, kan je er als raadzoekende wel eens het noorden bij verliezen. Wij willen u door de bomen het bos weer laten zien, mocht u op dit ogenblik op zoek zijn naar de consultant die voor u het beste is. Aan de hand van de drie grote deelgebieden van de waarzeggerij, namelijk de astrologie, het kaartleggen en de helderziendheid, willen wij u graag tonen welk type van voorspellingen voor uw individuele vraag of uw persoonlijk probleem het meest doeltreffend is.

  Laten we beginnen met het astrologisch consult. Hier bent u in ieder geval aan het goede adres, wanneer u vragen hebt met betrekking tot de ontwikkeling van uw persoonlijkheid: bijvoorbeeld „tot welke persoonlijkheid moet ik me in dit leven ontwikkelen?“ – „Wat zijn mijn eigenlijke levensdoelen?“. De astrologie toont ons onze kansen en boven alles kan ze u erop attent maken welke ontwikkelingsstappen u op welk tijdstip moet zetten. De astrologie kan onder andere de volgende vraag beantwoorden: „Wanneer heb ik met welke levensvragen te maken“.

  Zo kan een astroloog in één oogopslag zien waaraan uw psyche lijdt en waar er bij u eventueel psychische blokkades zijn. Wanneer het om de relatie gaat, kan de astrologie zeer waardevolle bijdragen leveren. Zo kan ze u bijvoorbeeld helpen om uw partner beter te begrijpen en om samen een crisis te overwinnen, zodat u nadien beter met uw partner leert omgaan. Ze kan ook een antwoord leveren op de vragen: „Heb ik in de relatie met mijn partner goede vooruitzichten voor de toekomst?“ – „Waar liggen de problemen in de relatie en hoe kan ik die oplossen?“. Will u misschien een zaak opstarten en zelfstandige worden?

  Ook hier is de astrologie bijzonder waardevol, zij toont u wanneer het tijdstip voor een carrièrewending het gunstigst is. Of bent u van plan iemand in uw firma aan te nemen en zou u graag weten of u met hem/haar een goede keuze maakt? Ook hier is de kunst van de horoscoopduiding een waardevolle hulp. Wat de astrologie evenwel niet kan, is concreet zeggen of we iets zullen doen of niet. Aan de hand van een horoscoop kan de astroloog niet zien of u gelukkig bent, maar hij kan u wel zeggen op welke manier u dat kunt worden.

  De astrologische consultant ziet bijna welke kaarten u voor het leven getrokken hebt en hij kan u bijstaan bij de spelzetten die u doet. Hij kan u zeer nuttige tips geven over hoe u uw leven met meer succes vorm kunt geven, hoe u ervoor kunt zorgen dat het meer vervuld is en hoe u uw echte persoonlijkheid kan leren leven. Zoals we zien, kan de astrologie een heleboel, maar laten we nu toch even kijken waar de kunst van het kaartleggen het meest te bieden heeft. Kort gezegd bestaat het voordeel dat kaartleggen heeft ten opzichte van de astrologie daarin dat u kan te weten komen wanneer welke concrete gebeurtenis zich zal voordoen.

  Vaak bevindt men zich in een situatie waar men heel dringend op iets wacht. Het kan dan gaan om de toezegging van een lening, een brief van de overheid of een positief antwoord op een sollicitatie. Of misschien is de vraag die u dag en nacht bezig houdt wel: „komt mijn ex-partner bij mij terug en zo ja, wanneer dan wel?”. Ook wanneer u weten wil of een bepaalde gebeurtenis in het verleden gebeurd is, of hoe een situatie er momenteel uitziet, kan de kaartlegger u antwoord geven.

  De kaarten kunnen u bovendien vertellen hoe een persoon die u interesseert denkt en voelt en hoe die persoon ten opzichte van u staat en hoe ze zich in de toekomst tegenover u zal gedragen. In het algemeen echter kan men met de kaarten geen zo veelomvattende en gedetailleerde inzichten in de persoonlijkheid van een mens krijgen als met de astrologie of de helderziendheid. Wanneer u innerlijk bezig bent met de vraag naar de „juiste weg“ of wanneer u een belangrijke beslissing moet nemen en u graag wil weten „Wat moet ik doen?“, dan bevelen wij u de tarot of de engelenkaarten warm aan.

  Hier kan u duidelijkheid krijgen over wat u uit uw huidige situatie kan leren, welke instelling u met betrekking tot een bepaalde persoon zal verder helpen of hoe u in een bepaalde situatie bij voorkeur moet te werk gaan. Last but not least nemen we ook nog even onder de loep wat de sterke punten van de helderziendheid zijn en wanneer u daarvoor moet kiezen. De helderziende is ook zonder hulpmiddelen in staat u een antwoord te geven op de vraag hoe uw partner of een ander persoon die u interesseert over u denkt en wanneer een bepaalde gebeurtenis zich zal voordoen.

  De helderziende consultant kan u ook raad geven op basis van wat hij innerlijk opmerkt, over hoe u in het algemeen met een persoon omgaat. Hij zal u duidelijkheid verschaffen omtrent de vraag of u eerder afstand van een bepaalde persoon moet nemen, dan wel of een bepaalde persoon positief staat ten opzichte van u, ofschoon u van het tegendeel uitging. In de regel kan een helderziende zich ook door details betreffende look, leeftijd, of eigenschappen een voorstelling van een persoon maken. Het voordeel van de helderziendheid ligt daarin dat het in de regel mogelijk is doorheen het medium inzicht te krijgen in de gedachten van een persoon die u interesseert.

  Waar men bij helderziendheid rekening moet mee houden is het feit dat medium, omdat hij of zij in de regel zonder hulpmiddelen werkt, sterk aangewezen is op zijn eigen innerlijke ingevingen en deze niet altijd op commando gestuurd kunnen worden, waarbij de vorm van de dag dus een wezenlijke rol speelt bij zijn werk. De mediale ingevingen hoeven niet altijd samenhangend en zonder hiaten te zijn en het is af en toe heel goed mogelijk dat de helderziende bepaalde dingen niet duidelijk kan herkennen.

  Het is dan ook van groot belang, wil de sessie met de helderziende succesvol zijn, dat u zich innerlijk openstelt ten opzichte van de consultant. Wij hopen nu dat we de beslissing, uit te zoeken welk type waarzeggerij voor u het beste is, wat makkelijker hebben gemaakt en het zou ons plezieren, mocht u de smaak te pakken hebben gekregen. In ieder geval beloven we u nu reeds vele interessante en nuttige inzichten, wanneer u beslist voor een van onze consultants te kiezen – ongeacht of het nu op het gebied van de astrologie, het kaartleggen of de helderziendheid is.

  Om de lijst te zien van de beschikbare paragnosten klik hier