Helderziendheid

0 Verfügbar

0 Besetzt


  De helderziende bij uitstek die iedereen wel kent is Pythia, wereldberoemd geworden door het antieke orakel van Delphi. Zij geraakte in trance door de dampen die uit de aarde opstegen en ze gaf haar ingevingen door aan priesters die ze dan interpreteerden en aan mensen die om raad kwamen vragen, doorgaven. Vandaag de dag is helderziendheid lang niet meer zo spectaculair en de moderne helderziende heeft ook geen aarddampen meer nodig. Maar u vraagt zich waarschijnlijk toch af: Helderziendheid, wat ?s dat nou precies, wat gebeurt er daar, hoe zit dat nou precies in elkaar?

  Wij willen graag proberen daarover wat opheldering te verschaffen. In het algemeen spreekt men van helderziendheid, wanneer een zeer gevoelig mens via paranormale weg informatie verkrijgt, die hij via de normale zintuigen niet kàn verkrijgen. Deze gave laat zich meestal reeds in de kindertijd opmerken, in de vorm van een buitengewoon grote gevoeligheid en gevoelsmatige waarneming van de omgeving.

  De ingevingen van de helderziende kunnen spontaan optreden, maar ook wanneer de helderziende zich op een bepaalde vraag sterk gaat concentreren. Nogal wat mediums richten bij het waarzeggen hun aandacht op een bepaald voorwerp, een kaars, een kristallen bol of de kaarten, om hun concentratie te bundelen. Aangezien bij helderziendheid in de buitenzintuiglijke waarneming tijd geen rol speelt, kan de helderziendheid normaal gesproken gebeurtenissen zien die in het verleden plaatsvonden, maar kan hij tevens ook dingen voorspellen die in de toekomst zullen gebeuren (dat noemen we precognitie).

  Verder kan de helderziende ook dingen, mensen of situaties zien die nu gebeuren. Het is niet zonder de reden dat de politie steeds weer een beroep doet op helderzienden om vermiste personen op te sporen of om een misdaad op te helderen, en met succes! De voorspellingen van zieners deden mensen steeds weer verbaasd staan wanneer hun voorspellingen inderdaad, en tot in het detail, uitkwamen.

  Michel de Notredame, beter bekend als Nostradamus, die in de eerste plaats arts was, en in de 16de eeuw leefde, werd wereldberoemd door de helderziendheid doorheen zijn Centurien, waarin hij de gebeurtenissen van de volgende eeuwen zag. Hij won het vertrouwen van de koningin van Frankrijk, Catharina de Medici, en niet in het minst omdat hij de dood van haar gemaal, Koning Hendrik II, bij een toernooi voorspeld had.

  Maar deze historische ex-cursus even terzijde gelaten, laten we nog even terugkeren naar wat helderziendheid eigenlijk is. Wanneer we uitgaan van de theorie van de reïncarnatie, of de theorie van de wedergeboorte, kennen we ook de opvatting dat helderziendheid een blik geeft in de zogenaamde Akashakroniek. Daar zouden dan alle gebeurtenissen van het verleden, het heden en de toekomst van de hele mensheid opgeslagen liggen.

  Men zou zich dit kunnen voorstellen als een CD-ROM met een enorme opslagcapaciteit, waarop men dan tijd- en ruimteoverschrijdende informatie over mensen en gebeurtenissen kan opslaan. Tijdens een episode van helderziendheid verschijnen er dan meestal beelden voor het geestesoog van de helderziende. Anderen zien de dingen niet zo zeer, maar voelen ze des te sterker aan.

  Puur wetenschappelijk gesproken, vermoedt men in ieder geval dat het zogenaamde „derde oog“ zich in de hypofyse, een orgaan zo groot als een erwt, gelegen aan de schedelbasis boven de neuswortel, bevindt. Dat zou er dan al op wijzen dat ieder van ons, in mindere of meerdere mate een helderziend vermogen in zich heeft.

  Doorheen de beschaving zijn de meesten van ons echter helaas, in tegenstelling tot onze voorvaderen, het vermogen voor buitenzintuiglijke waarneming kwijt gespeeld. Verwant met helderziendheid is trouwnes het zogenaamde Chanelling. Het chanelmedium werkt als het ware als kanaal voor boodschappen uit de geesteswereld.

  Zo kan er bijvoorbeeld contact gelegd worden met de engelen, de geestelijke leider of een overledene. Het medium krijgt dan van de aangesproken wezens antwoorden en raadgevingen aangaande de gestelde vragen. We hopen dat we u nu, wat het thema helderziendheid aangaat, iets bijgebracht hebben, en wensen u in ieder geval veel interessante inzichten in verleden, heden of toekomst, mocht u besluiten contact op te nemen met een van onze helderziende consultants.

  Om de lijst te zien van de beschikbare paragnosten klik hier